Blue Joomla Templates

whosonline

We have 1 guest online
basoliben
3rd Quadrant report/ የ3ኛዉ ሩብ አመት ረፖርት/ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 26 February 2015 12:21

 

`የባሶሊበን ወረዳ የICT ማዕከል

የ2009ዓ.ም 9ወር/የ3ኛዉ ሩብ አመት/ ሪፖርት በአይሲቲ የሰራ ሂደት ባለሙያ የተሰሩ ሰራወች ሪፖርት

ልዩ ልዩ ስልጠና

 

 

ወረዳ /ዞን

ቅድመ ሥራ ላይ ሥልጠና

አድቫንስ ሥልጠና

ትብብር ሥልጠና

ኢንተርነሽፕ አገልግሎት

ግንዛቤ ማስጨበጫ ሥልጠና+ ICT ሣምንት

ባሶሊበን

7

4

11

10

5

15

13

6

19

የመሠረታዊ ኮምፒዩተር ሥልጠና መረጃ

ተቁ

ወረዳ

የሠልጣኝ ብዛት

የመንግሥት ሠራተኛ

መምህር

አርሶአደር

አመራርና ም/ቤት አባላት

HIV/AIDS ማህበራት

ማሕበረሰብ

አካል ጉዳተኞች

ሴቶች

ተማሪዎች

ድምር

1

ባሶሊበን

2

1

-

-

-

12

5

17

-

14

14

28

የማሕበረሰብ ማዕከላት መሠረታዊ መረጃዎች

ተቁ

የማዕከሉ ስም

ዞን/

ባለቤት /መጠሪያ

አካባቢ

ደረጃ

የተደራጁበት ዓ.ም.

ያደራጃቸው አካልና

የሥራ ዕድል ያገኙ ነዋሪዎች ብዛት

የመሠረታዊ ኮምፒዩተር ሥልጠና ተጠቃሚ ብዛት

የኢንተርኔት ተጠቃሚ ብዛት

የቦርድ አባላት ብዛት

ካፒታል

የቦርድ አባላት ብዛት

ካፒታል በብር

1

ባሶሊበን ወረዳ ሁለገብ ማህበረሰብ አቀፍ አይሲተ ማዕከል

ምስራቅ ጎጃም

ወጣቶች

ከተማ

መካከለኛ

እንደ አዲስ እንደገና ስራ በመጀመር ሂደት ያለ

2

-

2

22

6

28

6

1

7

4500

2738.95

በማሕበረሰብ መረጃ ማዕከሉ የሚሰጡ አገለገሎቶችን X ምልክት ያድረጉ

ተቁ

የማዕከሉ ስም

y

ሌላ ካለ ይገለጽ

ሥልጠና

ኢንተርኔት

ጽሕፈት

ኮፒ

ስልክ

ስካነር

1

ባሶሊበን

x

x

x

ፑል

1. አገተልግሎት ላይ የዋሉ ድረ ገጾች አድራሻ

የወረዳው ስም: ባሶሊበን ወረዳ

ተ.ቁ

የተቋም ስም

የድረ ገጽ ሙሉ አድራሻ

ምርመራ

1

አስተዳደር ጽ/ቤት

www.basoliben.gov.et

ስራ ላይ የዋለ

የመንግስት ሰራተኛ ብዛት እና የኮምፕዩተር ችሎታ ያላቸው

ተ.ቁ.

የመስሪያ ቤቱ/የፑል መስሪያ ቤቱ/ ስም

የሠራተኛ ብዛት

የኮምፒዩተር ዕውቀት

ያላቸው

የሌላቸው

1

ባሶሊበን

1093

686

1779

655

212

867

438

474

912

 

ጥገና

 

ተ/ቁ

የወረዳ ሰም

የእቃው አይነት

የጥገና አይነት

ወጭ

ኮሙፒተር

ላኘቶኘ

ኘሪንተር

ፎቶ ከፒ

ፋክስ

ሶፍትዌር

ሃርድ ዌር

የአንድ ዋጋ

ጠ/ዋጋ

1

ወረዳ

45

16

11

----

----

50

22

250 ብር

 

ስኩልኔት

 

ወረዳ

በወረዳው ያሉ ብዛት

በወረዳ ውስጥ ያሉ ኘላዝማ ብዛት

አገልግሎት የተደረሰባቸው ት/ቤት ብዛት

አገልግሎት ያልተደረሰባቸው ት/ቤት ብዛት

ምርመራ

የሚሰራ ኘላዝማ

የማይሰራ ኘላዝማ

ያልተተከለ ኘላዝማ

1

አጠቃላይ 2ኛ ደረጃ ት/ቤት

16

16

ትራንስፎርመር መቃጠል

መስናዶ ት/ቤት

16

16

ኮርክ 2ኛ ደረጃ ትም/ቤት

---

---

አዲስ በመሆን

የላምገጅ 2ኛ ደረጃ ትም/ቤት

----

---

አዲስ በመሆን

 

ኢንተርኔት የሚጠቀሙ ሴክተሮች

 

ተቁ

ኔትወርክ የተዘረጋላቸው መ/ቤቶች

1

ገንዘብና ኢኮናሚ ጽ/ቤት

2

የጁቤ መሰነዶ ት/ቤት

3

አስተዳደር ጽ/ቤት

4

ንግድ ጽ/ቤት

5

ገቢዎች ጽ/ቤት

6

ትምህርት ጽ/ቤት

7

ኮምንኬሽን ጉዳዮች

8

የጁቤ መጀመሪ ሆስፒታል

9

10

 

የኢንተርኔት ተጠቃሚወች ብዛት

 

ተቁ

ጾታ

47

3

50

 

በተጨማሪም የተሰሩ ስራዎች

ü ሙያዊ ድጋፍ

ü ወደ ዩኒቨርሲቲ ለሚገቡ ተማሪዎች ለ 405 ተማሪዎች የዩንቨርሲቲ ምርጫ በ ኦን ላይን ለትምህርት ሚንስቴር የመመዝገብ ስራ ተሰርቷል፡፡

ü ዩኒቨርሲቲ ለሚገቡ ተማሪዎች ለ203 ተማሪዎች የ ፊልድ እና የዩንቨርሲቲ ምርጫ የመቀየር ስራ ተሰርቶአል፡፡

ü ለተመራቂዎች የ 4 አይሲቲ ስራ ፈላጊዎች በተጨማሪም የስልጠና ድጋፍ ተደርጓል፡፡

ü ኢ-ሜል ለተላከላቸው ሴክተር መስሪያ ቤቶች መረጃቸውን ከኢሜል በማውጣት ለሴክተሮች ተሰጧቸዋል፡፡

ü ወደሚፈለገው ቦታ መረጃን በኢሜል አታች በማድረግ ለሴክተር መስሪያ ቤቶች እና ለባለሙያወች ስራ ተሰርቷል፡፡

ü ለሴክተር ባለሙያዎች የፌስቡክ መክፈት ስራ ተሰርቷል፡፡

ü የንግድና ኢንዱስትሪ ጽ/ቤት ለ 4 ኮምፕዩተር የኔትወርክ ዝርጋታ ኢንስታሌሽን ስራ ተሰርቷል፡፡

ü ገዢ ሲፈጸም የኤሌክትሮኒክስ እቃዎች በስፔስፌኬሽኑ መሠረት መገዛቱን ቼክ የማድረግ ስራ ተሰርቷ ፡፡

ü የኤሌክትሮኒክ እቃዎች የብቃት እና የንግድ ፈቃድ የመስጠት ስራ ተሰርቷል፡፡

ü የባሶሊበን ወረዳ የመጀመሪ ደረጃ ሆስፒታል ዋየርለስ /wifi/ ለ4 TP link N router ኢንሰታሌሽን ተሰረቷል፡፡

ü የመንግስት ኮምንኬሽን ጉዳዮች wifi installation ተሰረቷል

ü መረጃዎችን በዌቭ ሳይት በ/www.basoliben.gov.et/ የመልቀቅ ስራ ተሰርቷልለ፡፡

ü E-mail መክፈት ስራ ተሰርቷ፡፡

ü የበቃት መረጋገጫ ለ18 ነጋዲዎች ተሰጧቸዋል፡፡

ü የንግድ ፈቃድ እድሳት ለ4 ሰወች ስራ ተሰርቷል ፡፡

ü ለ16 ፕሪነተሮች የማስተዋወቅ ስራ ተሰርቷል፡፡

ያጋጠመ ችግር

1. የቪድዮ ኮንፈረንስ አዳራሽ ከአመራር አዳራሽ ጋር በመደረቡ ለስራም ሆነ ለመሳሪያው ደህንነት አስቸጋሪ መሆኑ እና የአዳራሹ ቁልፍም በአመራር እጅ በመሆኑ ፡፡

2. ለተደራጁ ወጣቶች የመብራት ቆጣሪ መበላሸት፡፡

 

Last Updated ( Friday, 28 April 2017 11:21 )
 
Basic computer training PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 26 February 2015 12:08

በባሶሊበን ወረዳ አይሲቲ ማዕከል ከሚሰጣቸው አገልግሎቶች መካከል አንዱ መሠረታዊ የኮምፕዩተር ማሰልጠን ሲሆን የሚያሰለጥናቸውም

 

1. የመንግስት ሰራተኞችን

በመሰረታዊ ኮምዩተር ሥልጠና ከሚሠጡ ወጣቶች መካከል በዋናነት በየቀበሌው ተደራጅተው ስራ ለጀመሩት ወጣቶች ስለሆነ በየቀበሌው የምትገኙ ምሩቃን ወደ ጥቃቅን ሴክተር በመሄድ ተደራጅተው የሥራ ተሳታፊ እንድሆኑ እያል እንገልጻለን፡፡

 

ተ.ቁ

የመ/ቤቱ ስም

የባሶሊበን ወረዳ የ2009 ዓ.ም የሰራተኛ ብዛት

መሰረታዊ ኮምፒውተር ችሎታ ያለው

መሰረታዊ ኮምፒውተር ችሎታ የሌለዉ

የኮምፒተር

ብዛት

 

ላፕ ቶፕ

ደስክ ቶፕ

 

1

አስ/ጽ/ቤት

15

13

Last Updated ( Friday, 28 April 2017 11:23 )
 

Baso Liben
Baso Liben is one of the woredas in the Amhara Region of Ethiopia. A triangular-shaped district at the southernmost point of the
Misraq Gojjam Zone, Baso Liben is bordered on the south by a bend of the Abay River which separates it from the Oromia Region,
on the northwest by Guzamn, and on the northeast by Aneded; the Chamwaga river defines part of its western border. The major
town in Baso Liben is Yejube.
Rivers in this woreda include the Yada, and the Sens which is a tributary of the Chamwaga. Several fords have been used from time
immemorial to cross the Abay from Baso Liben into Guduru and Cheliya woredas in the Oromia Region which are, in downriver
order: the Balanti, Malka, Malka Kuki, Malka Fursi, and Malka Yekatel.[1]
Based on the 2007 national census conducted by the Central Statistical Agency of Ethiopia (CSA), this woreda has a total population
of 138,332, an increase of 22.74% over the 1994 census, of whom 68,034 are men and 70,298 women; 6,439 or 4.65% are urban
inhabitants. With an area of 1,118.56 square kilometers, Baso Liben has a population density of 123.67, which is less than the Zone
average of 153.8 persons per square kilometer. A total of 31,760 households were counted in this woreda, resulting in an average of
4.36 persons to a household, and 31,200 housing units. The majority of the inhabitants practiced Ethiopian Orthodox Christianity,
with 99.09% reporting that as their religion[.2]
The 1994 national census reported a total population for this woreda of1 12,707 in 24,320 households, of whom 56,339 were men and
56,368 were women; 3,747 or 3.32% of its population were urban dwellers. The largest ethnic group reported in Baso Liben was the
Amhara (99.91%). The majority of the inhabitants practiced Ethiopian Orthodox Christianity, with 98.59% reporting that as their
religion, while 1.33% were Muslim.[3] However, Charles Beke, who travelled through this area in 1842, states that groups of Oromos
had settled in this part ofG ojjam, the names of their tribes becoming the names of these districts[4.]
1. Per the map in R. E. Cheesman, "The Upper Waters of the Blue Nile", Geographical Journal, 71 (1928), pp. 358-374
2. Census 2007 Tables: Amhara Region (http://www.csa.gov.et/index.php?option=com_rubberdoc&view=doc&id=266&f
ormat=raw&Itemid=521) Archived (https://web.archive.org/web/20101114004005/http://www.csa.gov.et/index.php?o
ption=com_rubberdoc&view=doc&id=266&format=raw&Itemid=521 N) ovember 14, 2010, at theW ayback Machine.,
Tables 2.1, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2 and 3.4.
3. 1994 Population and Housing Census of Ethiopia: Results for Amhara Regio, nVol. 1, part 1 (http://www.csa.gov.et/s
urveys/Population%20and%20Housing%20Census%201994/survey0/data/docs%5Creport%5CStatistical_Report%5
Ck03%5Ck03_partI.pdf) Archived (https://web.archive.org/web/20101115052151/http://www.csa.gov.et/surveys/Pop
ulation%20and%20Housing%20Census%201994/survey0/data/docs%5Creport%5CStatistical_Report%5Ck03%5Ck
03_partI.pdf) November 15, 2010, at the Wayback Machine., Tables 2.1, 2.7, 2.10, 2.17, Annex II.2 (accessed 9 April
2009)
4. Charles T. Beke, "Abyssinia: Being a Continuation of Routes in That Country"J, ournal of the Royal Geographical
Society of London (https://www.jstor.org/stable/1798047), 14 (1844), p. 25
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Baso_Liben&oldid=79795074"6
This page was last edited on 30 August 2017, at 03:48.
Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply. By using this
site, you agree to the Terms of Use and Privacy Policy. Wikipedia® is a registered trademark of theW ikimedia
Foundation, Inc., a non-profit organization.
Demographics
Notes
Coordinates: 10°10′N 37°35′E

 
free pokerfree poker

search

poll

poll
 

External link

Down load

| | |

Design by Basoliben Woreda Administration ICT work processSystem development and administraton

Copyright © 2013 ---.
All Rights Reserved.